Mišići za plivanje


Mišići za plivanje za decu su najbolji početak!

Vrlo je važno da dete kada uči da vozi bicikl ili pliva ili usvaja bilo kakva nova znanja to učini na pravilan način. Međutim, istina je da ranije roditelji nisu toliko vodili računa o tom detalju.

Upravo iz tog razloga su mnogi mališani ranije, recimo kada su ih roditelji učili da plivaju, nosili traume kroz ceo život. Neretko se događalo da roditelji smatraju da dete treba ubaciti u vodu i pustiti ga da se samo izbori i izađe na površinu. Najčešće deca koja su na taj način naučila da plivaju, kasnije su imala strah od dubine, pa čak i od vode.

Nema sumnje da je plivanje jedna od aktivnosti, koja se smatra idealnom za decu, posebno. Ali je vrlo važno da budu korišćeni mišići za plivanje ili šlaufi, kako bi detetu bila pružena adekvatna podrška. Vremenom će mališani sami odbaciti prvo jedan, a zatim i oba mišića, u to nema nikakve sumnje. Samo je potrebno da roditelji budu strpljivi.

Kako naučiti dete da pliva?

U zavisnosti od toga da li živite pored mora ili ne, odnosno da li imate običaj da letujete svake godine sa vašim mališanima ili ne, te da li praktikujete da idete na bazen u toku letnjih meseci ili imate možda bazen za dvorište, zavisiće i na koji način je najbolje da naučite dete da pliva. Podrazumeva se da je vrlo važno u ovom slučaju da roditelj poznaje svoje dete, odnosno njegov senzibilitet.

Ima dece koja se vrlo brzo oslobode, pa im dečiji mišići za plivanje praktično uopšte nisu ni potrebni ili ih nose vrlo kratko. A opet, ima i dece, koja su nesigurna u sebe iz bilo kog razloga i kojoj je potrebno vrlo dugo da se oslobode i da odbace mišiće ili šlauf.

U principu se uvek radije preporučuje korišćenje mišića, nego šlaufa, prosto zato što na taj način deca imaju više slobode. Treba razmisliti o tome da dete lako može da se oslobodi šlaufa i da doživi neprijatnost, dok kada su u pitanju mišići za plivanje, to baš i nije tako često slučaj, osim ako ih dete fizički samo ne skine.

Plivanje je jako bitna veština za Vaše dete

Da bi roditelji mogao na najbolji mogući način dete da nauči da pliva, potrebno je da tome posveti pažnju i da se potrudi najpre da mališana oslobodi od straha, koji se neminovno javlja pred nečin novim i nepoznatim. Ako odete jednom godišnje na more, nemojte očekivati da će se dete već dogodine osloboditi, odnosno da neće imati makar određeni manji otpor, prosto zato što nije stalno u dodiru sa tom aktivnošću. Tada je važno da roditelj ne insistira, već da pomogne svom detetu da tu nesigurnost prevaziđe na najbolji mogući način.

Sa druge strane, svakako nije dobro ni da roditelj insistira da dete po svaku cenu odbaci mišiće i da počne samostalno da pliva. Isto tako ne bi trebalo roditelj ni da naročito insistira na tome da vodi dete u nešto dublju vodu, ako proceni da je ono nesigurno ili da se čak plaši.

Na svu sreću, mali je broj mališana koji imaju strah od vode i plivanja. Obično taj strah bude kasnije stečen, a primarno ako roditelji ne postupaju ispravno prilikom učenja dece da plivaju.

Zato je važno objasniti im da su mišići za plivanje za decu izuzetno korisni, te da ne bi trebalo da ih skidaju sve dok ne osete da mogu samostalno da pokušaju da plivaju. Čak i tada roditelji moraju neizostavno da budu na oprezu.

Postepeno osamostaljujte dete uz pomoć mišića za plivanje

Kao najbolji način za učenje mališana da plivaju se izdvaja onaj, gde im se omogućuje da prvo sa dva mišića preplivaju razdaljinu od jednog do drugog roditelja. Takođe je poželjno i da roditelji postepeno tu razdaljinu povećavaju. Zatim je poželjno da dete skine jedan mišić i da tu istu razdaljinu pređe nekoliko puta. Naravno, sve to pod uslovom da roditelj proceni da mišići za plivanje nisu potrebni detetu, odnosno oba mišića. Posle svega toga bi bilo odlično da se dete oslobodi i da potpuno odbaci mišiće.

Ali ako ipak do toga ne bude došlo tokom odmora, poželjno je da roditelji omoguće detetu da pliva u bazenu ili možda u jezeru. Međutim, izuzetno je važno da roditelji znaju i to da se plivanje u moru, odnosno u slanoj vodi, u velikoj meri razlikuje u odnosu na plivanje u slatkoj vodi, to jest primarno u jezerskoj ili bazenskoj vodi. A o svemu tome bi trebalo i da razgovara sa detetom i da mu objasni. Takođe, gume i šlaufi za plivanje su sjajno rešenje.

Šta ako dete ima strah od vode?

Kao što smo već pomenuli, vrlo je mali procenat mališana koji imaju urođeni strah od vode ili bilo čega drugog. Roditelji bi trebalo da imaju na umu to da se taj strah, kao i većina ostalih ipak stiče vremenom. A deca koja imaju strah od vode ga obično steknu baš zato što roditelji pristupe na lošiji način učenju mališana da se održe na vodi i da počnu da plivaju. Takođe se ne tako ne retko događa da roditelji svoj strah od vode konkretno prenesu i na decu, što je apsolutno pogrešno.

Mišići za plivanje svakako bi trebalo da budu neizostavni deo tog perioda, prosto zato što će se dete osećati sigurnije ukoliko ih ima. Podrazumeva se da roditelj mora da objasni svom detetu da ne bi trebalo da odbaci mišiće sve do trenutka, dok ne bude smatralo da može da pokuša samostalno da se održi u vodi.

A čak i ako odete to učini, podrazumeva se da roditelj mora da bude prisutan, odnosno da makar u toku prve letnje sezone kontroliše kako se dete ponaša u vodi i da li uopšte može samostalno da se održi određeni vremenski period ili ne.